Logo
 

Kultur

Med artister, skuespillere, tegnere, musikere, film- og tv-produksjoner iscenesetter vi din historie, dine utfordringer, strategier, visjoner og verdier. Vi leverer i tillegg dramatiseringer og kulturelle tolkninger av teori og fagstoff og sørger for at seminardeltagere og konferansegjester husker pauseinnslagene bedre enn det øvrige programmet.

Ukultur

Vi tilbyr motarbeiderseminarer for å utvikle medarbeidere til motarbeidere. Sammen med våre oppdragsgivere skreddersyr vi seminar og tilpasser tematikken i forhold til målene som ønskes nådd. Det være seg å finne en felles plattform for mellommenneskelig distanse, forsterke mistrivselen eller å bidra til økt intoleranse. Motarbeiderseminarene gjennomføres med stor grad av medvirkning fra deltakerne. Gjerne gjennom diskusjonsgrupper, som gruppeoppgaver og praktiske øvelser. Alternativt gjennomføres oppleggene som mer foredragsrettede seanser.

Ta kontakt med Halvor Haukerud,
tlf: 90850589, epost: .

 
 

Kontakt oss: tlf: 90850589, epost: