Våre misfornøyde kunder


Basware
Høgskolen Sørøst-Norge
Negotia
Norsk Polarinstitutt
Fylkesmannen i Troms
Utdanningsforbundet Naustdal
KS Vest
NIBIO – Skog og utmark
Lindås kommune
OVF
Færder kommune
Politiets Utlendingeenhet
NAV Jessheim
Fylkesmannen i Rogaland
Nittedal kommune eiendom KF
Bærum kommune
Nordreisa kommune
GSK
Ringerike kommune
Nes kommune
NORDAF
Legevakta – Drammen
Politidirektoratet
Fylkesmannen Hedmark – Oppland
Ringeriksinnovasjon
Utdanningsforbundet Sogn og Fjordane
Østre Toten kommune
Læringsverkstedet
Legemiddelverket
Kvitseid kommune
Inkluderende arbeidsliv Aust-Agder
Inkluderende arbeidsliv Vest-Agder
Kragerø kommune
Helse Førde
Førde kommune
Fagforbundet Overhalla
Utdanningsforbundet Inderøy
Høydepunkt
Kongsberg kommune/NAV arbeidslivssenter
Administrasjonsavdelingen, oslo kommune
Kongsbergregionen
Tønsberg Bispedømme
Fagforbundet Hordaland
NTE
Råde kommune
Vestre Viken Helse
Jernbanepersonalets Bank og Forsikring
Sola kommune
Fagforbundet Vestfold
Fagforbundet Telemark
Fagforbundet Buskerud
Fagforbundet Finnmark
Husbanken
Privatmegleren
OUS – Kontorfaglige medarbeidere
Mercer
Maurtua barnehage
Utdanningsforbundet Mandal
EVRY
Vegvesenet
Politihøgskolen
Storkjøkkenforum
Leksvik/Rissa kommune
Forsvarets sikkerhetstjeneste
Kirkerådet
Kongsberg Norsksenter
Raufoss Technology AS
Fagforbundet Personalkonferanse
Bayer
GVD
Fagforbundet Glåmdal
Husbanken Bodø
NSF – Tillitsvalgte i Oslo universitetssykehus
NAV Hjelpemiddelsentralen Buskerud
REN
Westerdals
ASVL
Utdanningsforbundet Luster
Drammen kommune
Helfo
Z-event
NIBIO
Forsvarsdepartementet – NSM
Lunner kommune
AMDA KMD
Kongsberg kommune
Statnett
AbbVie
Sens
Tønsberg Kommune
Helse Vest Innkjøp
Storebrand
BUFETAT
Bufdir
Oslo Voksenopplæring Serviceavdeling
Jernbaneverket
NAV arbeidslivssenter
Årdal kommune
Åsnes kommune
Sogn og Fjordane Energi
Kongsberg Protect Systems
FUS Barnehager
Naturviterne
NRK
Tekna
Øyer Næringsråd
bondelaget
Øyer kommune
Grimstad Kommune
Nasjonal Sikkerhetsmyndighet
Nedre Romerike Vannverk
Ahus Blodbanken
Stord Kommune
Førde sjukehus Barneavdelinga
Haugesund Kommune
Kystverket Vest
Kulturrådet
Dyreparken Kristiansand
Utenriksdepartementet
Norsk pasientskadeerstatning
Sykehuspartner
Gjerpen barneskole
Miles
Høgskolen i Bergen
Helse Vest
Grønt Punkt
Trasopklinikken
Arena Heidner
Nordfjord sykehus
Helse Bergen
Byggenæringens Landsforening
Fagforbundet – Sogn og Fjordane
Politiets utlendingsenhet
Mandal Vinterfestival
BIR
Nord-Trøndelag Fylkeskommune
TV2
Avfallsforum Midt-Norge
VIRKE
Sykehusapotekene Vest
NIFS
Helse Vest
KS Nord-Trøndelag
Veidekke
Stortinget
Podium
Familiens hus
Fagforbundet/Utdanningsforbundet – Øvre Eiker
Norsk Jernbanedrift
Universitetet i Oslo
Geoforum
Talisman Energy
Aker Solutions
Fylkesmannen i Telemark
Fylkesmannen i Buskerud
Sogn og Fjordane Fylkeskommune
Viken Skog
HR Norge
Bedriftsidretten
Kristiansund kommune
Ringerike kommune
DNB – Trade Finans
Kongsberg Satellite Services AS
Unikum
NHV Rogaland
Utdanningsforbundet Nord-Trøndelag
Kommunal- og Regionaldepartementet
Ringerikskonferansen
NHO HR
Utdanningsforbundet Stjørdal
Akershus fylkeskommune
Fagforbundet – SKKO
Statens Vegvesen – Vegavdelingen Akershus
Høgskulen i Sogn og Fjordane
LDO
Åmot Kommune
Norsk vann
Vågå Kommune
Kåfjord Kommune
NAV
Norwegian Hull Club
Akademiet
Ahus
HiOA
Oslo Kemnerkontor
NRK Østfold
Rissa Kraftlag
Vitec Midas
KomOpp
Innovasjon Norge – Våg og Vinn
Trygg Trafikk
Helse Vest IKT
KoRus
Kompetansesenter rus – region sør
Dinamo
Inn på tunet
Slåtthaug skole
Hesselberg
Lederne
DNB – KFR
Mester Grønn
FMC
KLIF
Delta
Selbu Sparebank
Opptek
Boligbygg
Sør-Odal kommune
Vegvesenet Oppland
FRAM – Helserehab
Kommunenes Sentralforbund
Innovasjon Norge
Fagforbundet Lørenskog
Manpowergroup
Utdanningsforbundet Aust-Agder
Fredrikstad kommune
Elvebakken vgs
Kvinneklinikken OUS
Bredengen AS
Akershus og Oslo Jordskifterett
Utdanningsforbundet FRON
Nedre Buskerud Boligbyggelag
Kongsvinger og Odal fellesråd
Vestfoldmuseene
Kompetansebyggeren
Medi 3 AS
Ahus – divisjon psykisk helse
KRIPOS
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Akademika
Fagforbundet Nordre Vestfold
NORAD
Bamble kommune
Porsgrunn kommune
Kongsberg Defence and Aerospace
Vegvesenet
Teleplan
Vestre Viken Helse. økonomiavdelingen
KLP Bank
NVE
Utdanningsforbundet Nærøy
KUFO
Nittedal kommune
Datametrix
Stortinget – Forvaltningsavdelingen
UNE
Utdanningsforbundet Nærøy
Kviteseid kommune
Asker kommune
KLD
Lederne – Mo i Rana
NAV Arbeidslivssenter Buskerud
PBL
Framtidsfylket Sogn og Fjordane
Infotjenester
Direktoratet for byggkvalitet
Utdanningsforbundet Skjervøy
KLP
Asker kulturhus
Sweco
Søndre Follo Prosti
RSM
SSB – Kongsvinger
NAV Servicesenter Mo i Rana
Skatt Nord
Nordre Follo Prosti
Rogaland A-senter (RAS)
Kirkens Bymisjon Rogaland
Norges ungdomslag
Utdanningsforbundet Hedmark
P22
Nordmøre energi
Signo Rycon
Hamar kommune
Norsk industri
John Deere
Høgskolen i Oslo
OSL
Econa
Ringerikskraft
Servicetorget Tromsø kommune
Odal kirkelige fellesråd
AOF
Helhetlig helse – Lier kommune
Helse Vest RHF
Entra
Tingretten Oslo og Akershus
Karasjok Næringsforum
Stjørdal skole
Forsvarsbygg
NRK Distriktdivisjonen
NorEngros
Wella
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
EBA
Volvo Maskin
Helse Bergen – Dokumentasjonsavdelingen
Norsk senter for bygdeforskning
Utdanningsforbundet
UNIO
PolitiJuristene
Sykehuset innlandet
Fabelaktiv
Utdanningsforbundet Ringeriket
Odal Sparebank
KappAhl
Forsvarsdepartementet
Norsk Sykepleierforbund
Helse Sør-Øst
Norsk Villreinsenter
CEDREN
Siemens
Fylkesmannen i Finnmark
Riksrevisjonen
NAV Sør-Østerdal
Norsk institutt for naturforskning
Røde Kors
StatoilHydro
ITT
IKOMM
Norges Forskningsråd
Korsmo Barneskole
HamKam
Oasen Hageland
Rikshospitalet
Valdres Næringshage
Nortura
Eigersund Kommune
Abelia
Tollregion Midt-Norge
Telenor R&I
Ringerike Barnevern MKS
Ringerike kommune Teknisk
Hydro
Tekna Tillitsvalgte
Utlendingsnemda
Utdanningsforbundet Troms
Nils Williksen AS
Helsetilsynet
Dagens Næringsliv
Accenture
Brønnøysundregistrene
Hamar Bispedømmeråd
Gressgruppen
Thon Hotel Opera
Amfi
GIVAS
BNL
Telenor mobil
Justisdepartementet DOKS
Sivilombudsmannen
Amesto
ESSO
Aurskog-Høland kommune
SAS Ground Services
Norges Kampsportforbund
NHO
=OSLO
Euro Bussiness School
Zalaris
NITO
Lom og Skjåk kommuner
Bydel Stovner
Nittedal kommune
Departementenes Servicesenter
Norges Musikkhøgskole
Georg Andresen og Sønner
Nord-Odal Kommune
Foreningen Norske Låsesmeder
ELFA
Advokatkontoret Haavind Vislie
Landteknikk
HP Norge
NHO Innlandet
UNINETT
Buskerudmuseene
KMD
Optimera Proff
Justervesenet
Telenor HR-U
Telenor Internett
Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg
Lemminkainen AS
Lier kommune
Bioforsk
Gran kommune
Norske kulturskoler
Statens Pensjonskasse
ACNielsen
Spydeberg kommune
Finansforbundet
Altia
Lunner barneskole
Ringsaker kommune
Olav Duun VGS
Bergverksindistrien
Hallingkonferansen
Pearl
Edge X
Utdanningsforbundet Oppland
SLT
KS Østfold
Gilde
Kirkens sosialtjeneste
NSF
Lindorff
Fosen vekst
Hafslund
Franzefoss Minerals AS
NHO Sogn
Veterinærinstituttet
Brannforebyggende forum
KS Akershus
Storfjord kommune
Bertel O. Steen
Voksenopplæringa tromsø
UDI
Studentsamskipnaden i Oslo

 

Hjem » Våre misfornøyde kunder