Faktisk nyhetsvarsel: «Det er litt mye akkurat nå» – Motarbeider ansetter

Kristine Ekeberg-Andersen Foto: Endre Haukland
Faktisk nyhetsvarsel: Motarbeider ansetter! Foto: Endre Haukland

Siden 2002 har Motarbeider forsøkt å dra ned stemningen i norsk arbeidsliv. Snart 20 år senere er stemningen snarere stigende og etterspørselen etter målrettede nedturer øker. Utgiftene strekker ikke lenger til. Driftskostnadene må opp og laget styrkes! Vi går derfor drastisk til verks og har gleden av å kunne ønske Kristine Ekeberg-Andersen velkommen tilbake. Hun er i all hovedsak ansatt som seg selv. Det er enklere slik. Kristine Ekeberg-Andersen kommer fra stillingen som nestleder i kommunikasjonsavdelingen i Kirkerådet og har blant mye annet vært ansvarlig for kirkens tilstedeværelse på Arendalsuka.

Til tross for utsikter til økte lønnsutgifter er vi ikke mer blåøyde enn at kompetansen hun bringer inn i organisasjonen kan bidra til økt struktur, mer ryddighet, frigjort tid til ytterligere kvalitetsheving av våre leveranser og ikke minst til videreutvikling av Motarbeiders produkter. Motarbeider holder drøyt 100 motarbeiderforedrag i året. Eller «100 drøye foredrag», som målsettingen er internt. Vi får håpe og tro at våre fremtidige oppdragsgivere utelukkende rekker å be om foredrag, tant og fjas og underholdning, før Kristine rekker å foreslå annet relevant innhold eller kostnadseffektive løsninger for hele arrangementet for den del. Da sitter vi der.

Nyansettelsen åpner for større bredde i våre tjenester. Og hvem vet; Kanskje begynner vi å tilby dårlig stemning på helt nye plattformer før 2020 er omme? Vi håper uansett at våre oppdragsgivere kan se gjennom fingrene med alt dette og heller ta oss for det vi var.

Kontakt: Halvor Haukerud
tlf: 908 50 589
Trykk for å sende mail til Halvor Haukerud - motarbeider.no