Våre misfornøyde kunder

 

AAF
AbbVie
Abelia
Accenture
ACNielsen
Advokatkont. Haavind Vislie
Ahus
Akademiet
Akademika
Aker Solutions
Akershus fylkeskommune
Akershus og Oslo Jordskifterett 
Altia
AMDA KMD
Amesto
Amfi
AOF
Arbeidsmiljøsenteret
Arena Heidner
Asker kommune
Asker kulturhus
ASVL
Aurskog-Høland kommune
Aust- og Vest-Agder Fylkeskommune
Avfallsforum Midt-Norge
Avinor
Bamble kommune
Bane Nor
Basware
Bayer
Bedriftsidretten
Bergen kommune
Bergverksindustrien
Bertel O. Steen
Bioforsk
BIR
Blodbanken
Blå Kors
BNL
Boligbygg
Bondelaget
Borgarting Lagmanssrett
Brannforebyggende forum
Bredengen AS
Bremanger kommune
Brønnøysundregistrene
Bufdir
BUFETAT
Buskerud fagopplæring
Buskerudmuseene
Bydel Stovner
Byggenæringens Landsforening
Bærum kommune
Bømlo kommune
CEDREN
Cleaning
Dagens Næringsliv
Datametrix
Delta
Departementenes Servicesenter
DI
Dinamo
Direktoratet for byggkvalitet
DNB
Drammen kommune
Dyreparken i Kristiansand
Econa
Edge X
Edvard Munch vgs
Eigersund kommune
ELFA
Elvebakken vgs
Engelschiøn Marwell Hauge AS
Entra
Entrepenørforeningen Bygg og Anlegg
Entur
ESSO
Euro Business School
EVRY
Fabelaktiv
Fagforbundet
Familiens Hus
Familievernkontoret Jessheim og Kongsvinger
Fellesforbundet
Finans Norge
Finansforbundet
Flatanger kommune
FMC
Foreldreutvalget for barnehager
Foreningen Norske Låsesmeder
Forsvarets sikkerhetstjeneste
Forsvarsbygg
Fosen Vekst
FRAM – Helserehab
Framtidsfylket Sogn og Fjordane
Franzefoss Minerals AS
Fredrikstad kommune
Frelsesarmeen
Fræna VGS
FUS Barnehager
Fylkeskommunene – økonomiforum
Fylkesmannen i Buskerud
Fylkesmannen i Finnmark
Fylkesmannen i Hedmark og Oppland
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Fylkesmannen i Rogaland
Fylkesmannen i Telemark
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Fylkesmannen i Oslo og Viken
Færder kommune
Førde kommune
Førde Sjukehus
Geoforum
Georg Andresen og Sønner
Gilde
GIVAS
Gjerdrum kommune
Gjerdrum Ungdomsskole
Gjerpen Ungdomsskole
Gran kommune
Granly Stiftelse
Gressgruppen
Grimstad kommune
Grong Sparebank
Grønt Punkt
GSK
Gudbrandsdal energi
GVD
Hadelandskonferansen
Hafslund
Hallingkonferansen 
Hamar Bispedømmeråd
Hamar kommune
HamKam
Haugesund kommune
Hedmark fylkeskommune
Helfo
Helhetlig helse – Lier kommune
Helse Bergen
Helse Førde
Helse Midt-Norge
Helse Sør-Øst
Helse Vest
Helsedirektoratet
Helsetilsynet
Hesselberg
HiOA
Hjelpemiddelsentralen Trøndelag
HP Norge
HR Norge
Husbanken
Hydro
Høgskolen i Bergen
Høgskolen i Oslo
Høgskolen Sørøst-Norge
Høgskulen i Sogn og Fjordane
Høydepunkt
IA-konferanse Hordaland
IDEA Kompetanse
IKOMM
Infotjenester
Inkluderende arbeidsliv Aust-Agder
Inkluderende arbeidsliv Vest-Agder
Inn på tunet
Innovasjon Norge
Innovasjonsfestivalen
Interflora
IT-Galla
ITT
Jernbanepersonalets Bank og Forsikring
Jernbaneverket
JobbAktiv
John Deere
Justervesenet
Justisdepartementet
KappAhl
Karasjok Næringsforum
Kirkebygden barne- og ungdomsskole
Kirken i Bergen
Kirkens Bymisjon Rogaland
Kirkens sosialtjeneste
Kirkerådet
Klima- og forurensningsdirektoratet
Klima- og miljødepartementet
KLP
KLP Bank
Kollektivtrafikkforeningen
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet 
Kommunenes Sentralforbund
KomOpp
Kompetansebyggeren
Kompetansesenter rus – region sør
Kongsberg Defense and Aerospace
Kongsberg kommune
Kongsberg Norsksenter
Kongsberg Protect Systems
Kongsberg Satellite Services AS
Kongsbergregionen
Kongsvinger kirkelige fellesråd
Korsmo barneskole
KoRus
Kragerø kommune
KrediNor
KRIPOS
Kristiansund kommune
Kronos Titan
KUFO
Kulturrådet
Kunnskapsdepartementet 
Kvinneklinikken OUS
Kviteseid kommune
Kystverket
Kåfjord kommune
Landsbruksdirektoratet
Landteknikk
LDO
Lederne
Legemiddelverket
Legevakta i Drammen
Leksvik/Rissa kommune
Lemminkainen AS
Lier kommune
Lindorff
Lindås kommune
LO
Lom og Skjåk kommuner
Lunner barneskole 
Lunner kommune
Læringsverkstedet
Løten kommune
Mandal Vinterfestival
Manpowergroup
Marinejegerkommandoen
Matiq AS
Maurtua barnehage
Medi 3 AS
Mediebedriftenes Landsforening
Mercer
MesterGrønn
Miles
Miljøpartiet De Grønne
Moelven
Moss VGS
Nasjonal Sikkerhetsmyndighet
Naturviterne
NAV
Nedre Buskerud Boligbyggelag 
Nedre Eiker kommune
Nedre Romerike Vannverk
Negotia
Nes kommune
Nettalliansen
NHO
NIBIO
NIFS
Nils Williksen AS
NITO
Nitor
Nittedal kommune
NIVA
NMBU (Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet)
NORAD
Nord-Odal kommune
Nord-Trøndelag fylkeskommune
NORDAF
Nordconsult
Nordfjord sykehus
Nordfjordkonferansen
Nordmøre energi
Nordre Follo Prosti
Nordreisa kommune
NorEngros
Norges Forskningsråd
Norges Golfforbund
Norges Kampsportforbund
Norges Musikkhøgskole
Norges ungdomslag
Norkart
Norsk industri

Norsk institutt for naturforskning
Norsk Jernbanedrift
Norsk pasientskadeerstatning
Norsk Polarinstitutt
Norsk Redaktørforening
Norsk senter for bygdeforskning
Norsk Sykepleierforbund
Norsk vann
Norsk Villreinsenter
Norske kulturskoler
Nortura
Norwegian Hull Club
NRA
NRK
NRK Distriktsdivisjonen
NRK Østfold
NTE
NTNU, fakultet for naturvitenskap
NVE
Oasen Hageland
Odal kirkelige fellesråd
Odal Sparebank
Olav Duun VGS
Opptek
Optimera Proff
OSLO
Oslo Brann- og redningssentral
Oslo Kemnerkontor
Oslo kommune, administrasjonsavdelingen
Oslo voksenopplæring serviceavdeling
Osloskolen
OUS – kontorfaglig medarbeidere
OVF
P22
Parat
Pasientreiser
PBL – Private Barnehagers Landsforbund
Pearl
Podium
Politidirektoratet
Politiets Utlendingsenhet
Politihøgskolen
PolitiJuristene
Porsgrunn kommune
Privatmegleren
Ramirent
Raufoss Technology AS
REN
Rikshospitalet
Riksrevisjonen
Ringerike Barnevern MKS
Ringerike kommune
Ringerike Sykehus
Ringeriksinnovasjon
Ringerikskonferansen
Ringerikskraft
Ringsaker kommune
Rissa Kraftlag
Rogaland A-senter 
RSM Norge
Ruter
Røde Kors
Røde Kors Hjelpekorps
Råde kommune 
Samferdselsdepartementet
Samnanger kommune
SAS Ground Services
SB1 Finansforbundet
Selbu Sparebank
Sens
Sensum
Servicetorget Tromsø Kommune
Siemens
Signo Rycon
Sivilombudsmannen
Skanska
Skarnes VGS
Skatt Nord
Skatteetaten
Skaun kommune
Skien kommune
Slåtthaug skole
Sogn og Fjordane Energi
Sogn og Fjordane Fylkeskommune
Sola kommune
Sparebank 1
Spordrift AS
Spydeberg kommune
SSB – Kongsvinger
Statens Pensjonskasse
Statens Vegvesen
Statnett
StatoilHydro
Statsadvokaten
Stiftelsen Crux
Stingray
Stjørdal skole
Stord kommune
Storebrand
Storfjord kommune
Storkjøkkenforum
Stortinget
Studentsamskipnaden i Oslo
Sunnpodium
Sweco
Sykehusapotekene Vest
Sykehuset Innlandet
Sykehuspartner
Søndre Follo Prosti
Sør-Odal kommune
Talisman Energy
Tekna
Telenor
Teleplan
Thon Hotel Opera
Tingretten Oslo og Akershus
Tollregion Midt-Norge
Trasopklinikken
Trondheim kommune
Trygg Trafikk
Trønderenergi
TV2
Tunsberg bispedømme
Tønsberg kommune
UDI
Unikum
UNINETT
UNIO
Universitetet i Oslo
Utdanningsetaten
Utdanningsforbundet
Utenriksdepartementet
Utlendingsnemda
Valdres Næringshage
Valdres Næringsråd
VarIT
VEAS
Veidekke
Vestfoldmuseene
Vestre Viken Helse
Veterinærinstituttet
Viken skog
VIRKE
Vitec Midas
Voksenopplæringa Tromsø
Volvo Maskin
Vågå kommune
Webstep
Wella
Westerdals
Yrkesmedisinsk Haukeland
YS
Z-event
Zalaris
Østre Toten kommune
Øyer Næringsråd
Ålesund kommune
Åmot kommune
Årdal kommune
Åsnes kommune