Bilettsalget er åpent!

Turneen i 2020 ble avlyst. Det var dårlig nok stemning som det var. Men nå er det klart:

Kulturrådet har gitt støtte til å spre vårt tvilsomme budskap. I første omgang vil dette foregå på det sentrale, og noe mindre sentrale østland.

Se foreløpig spilleplan og lenker til billettsalg her, og følg med på nettsiden og vår facebookside for oppdatert spilleplan og veien videre for nedTOUR i 2022.

Hjem » Arkiv

Faktisk nyhetsvarsel: «Det er litt mye akkurat nå» – Motarbeider ansetter

Kristine Ekeberg-Andersen Foto: Endre Haukland
Faktisk nyhetsvarsel: Motarbeider ansetter! Foto: Endre Haukland

Siden 2002 har Motarbeider forsøkt å dra ned stemningen i norsk arbeidsliv. Snart 20 år senere er stemningen snarere stigende og etterspørselen etter målrettede nedturer øker. Utgiftene strekker ikke lenger til. Driftskostnadene må opp og laget styrkes! Vi går derfor drastisk til verks og har gleden av å kunne ønske Kristine Ekeberg-Andersen velkommen tilbake. Hun er i all hovedsak ansatt som seg selv. Det er enklere slik. Kristine Ekeberg-Andersen kommer fra stillingen som nestleder i kommunikasjonsavdelingen i Kirkerådet og har blant mye annet vært ansvarlig for kirkens tilstedeværelse på Arendalsuka.

Til tross for utsikter til økte lønnsutgifter er vi ikke mer blåøyde enn at kompetansen hun bringer inn i organisasjonen kan bidra til økt struktur, mer ryddighet, frigjort tid til ytterligere kvalitetsheving av våre leveranser og ikke minst til videreutvikling av Motarbeiders produkter. Motarbeider holder drøyt 100 motarbeiderforedrag i året. Eller «100 drøye foredrag», som målsettingen er internt. Vi får håpe og tro at våre fremtidige oppdragsgivere utelukkende rekker å be om foredrag, tant og fjas og underholdning, før Kristine rekker å foreslå annet relevant innhold eller kostnadseffektive løsninger for hele arrangementet for den del. Da sitter vi der.

Nyansettelsen åpner for større bredde i våre tjenester. Og hvem vet; Kanskje begynner vi å tilby dårlig stemning på helt nye plattformer før 2020 er omme? Vi håper uansett at våre oppdragsgivere kan se gjennom fingrene med alt dette og heller ta oss for det vi var.

Kontakt: Halvor Haukerud
tlf: 908 50 589
Trykk for å sende mail til Halvor Haukerud - motarbeider.no

IKKENYHETSVARSEL! Motarbeider skifter ikke navn.

Pengene går til Sykehusklovnene.

Inspirert av tradisjonsrike norske bedrifters navneendringstrang, satte Motarbeider i gang en villedende, involverende og uforpliktende prosess. Her ble publikum invitert til å vurdere alternative navn på Motarbeider og 85% stemte på Hæ? mens 15% stemte på Norsk Svadabyrå (NSB). Underveis i prosessen kom det også inn en rekke øvrige forslag: WTF?, My, Oi! og Eple – for å nevne noen.
I tillegg til stemmer og innkomne navneforslag har vi mottatt en overveldende mengde henvendelser med mer og mindre sterke oppfordringer om å drite i hele navneendringen generelt og prosessen spesielt.

Etter en samlet vurdering er det nå bestemt at navneendringen avblåses for denne gang.
Innsparingene ved dette avbrutte tiltaket estimeres til 280 mill. For å opprettholde et visst utgiftsnivå er det derfor besluttet at de forventede oppstartskostnadene knyttet til navneendringen allikevel skal opprettholdes. På dette grunnlag er NOK 2.800,- overført til Sykehusklovnene.

Bakgrunnen for denne avgjørelsen er at når vi nå har endt opp i en situasjon hvor vi ikke lenger skal kaste penger ut av eget vindu, har det vært viktig for oss å heller finne en annens vindu å kaste en slant inn i.
Vi er innforstått med at det er snakk om et forholdsvis beskjedent beløp som nå overføres. En analyse gjennomført av vår økonomiavdeling konkluderer allikevel med at gevinsten hos en mottager som kan gjøre noe meningsfylt med et lite beløp, vil være vesentlig større enn om vi av ren egeninteresse bruker en latterlig høy sum på noe meningsløst.

Hjem » Arkiv

Festforedrag for flygel og flippover!

Festforedrag med flygel og flippover

 

Motarbeider inviterer til Edderkoppen Scene i september!

«Ny dag – Nye nederlag!» tar for seg arbeidslivets finurligheter generelt, ubegripeligheter spesielt og ikke minst medarbeideres roller og relasjoner i arbeidet med å holde de mest meningsløse hjul i gang.

Bestill billetter på: ticketmaster.no

Sted: Edderkoppen Scene
Dato: 19. og 26. september
Tid: 19:30 (varer ca 80 min.)

Gruppebestilling (8+): 815 33 321

 

Hjem » Arkiv

med- og MOTARBEIDERBOKA

med-og-MOTARBEIDERBOKA skrevet av Halvor Haukerud

 

Det hører med til sjeldenhetene at folk står opp om morgenen og tenker – Hva slags ugreie skal jeg finne på på jobben i dag?

Like fullt er det av og til akkurat sånn det føles.

Samordning av folk har blitt vel så viktig som samordning av fag. Om tiltaket skulle vise seg å bli et todagers cruise med Kielferga, med det det fører med seg av personalmessige, ekteskapsmessige eller helsemessige etterdønninger, så vit at det antageligvis er godt ment. Kanskje kommer det også noe godt ut av det.

Hva man driver med på jobb og hvorfor man gjør som man gjør, er ikke lett å bli klok på. Men; jo klokere man blir på seg selv og hverandre, jo lettere synes arbeidsdagen å gå. Kan man i tillegg le av det ubegripelige som foregår blir det morsommere også.

med- og MOTARBEIDERBOKA av Halvor Haukerud tar for seg arbeidslivet med godt humør og mer og mindre faglig funderte betraktninger.

Du kan kjøpe boka hos bl.a. Gyldendal, Adlibris, cdon.com, Akademika, bokkilden, tanum, Bokklubben.no og Bestselgerklubben.

 

 

 

Hjem » Arkiv

Arbeidsplassen og andre oppholdssteder

 

Test deg selv!

Om kontorlandskapsløsningen på arbeidsplassen kan kategoriseres som vellykket avhenger av hvor man plasserer seg i krysset mellom aksene:

DISTRAHERT <–> INFORMERT

og

IRRITERT <–> INSPIRERT.

Les mer om kontorlandskap i kapittelet «Arbeidsplassen og andre oppholdssteder» i med- og MOTARBEIDERBOKA, utgitt på Gyldendal forlag 2017.

«Overlegen leste all forskning om åpne landskap. Han fant bare helseskader og produktivitetstap»

Landskapsfoto
«Om landskapsløsningen kan sies å være like vellykket som her, i Hemsedal, avhenger av hvor man plasserer seg.»
Foto: Kristine Victoria Magnus

 

Hjem » Arkiv

Motarbeidertips for et mislykket konferanseforedrag!

 

Ikke kos deg under forberedelsene! sier dårlig leder i motarbeider.no Halvor Haukerud. Foto: Line Ørnes Søndergaard
Dårlig leder i motarbeider.no Halvor Haukerud. Foto: Line Ørnes Søndergaard

 

1. Ikke kos deg under forberedelsene.
En positiv atmosfære smitter gjerne over på både kollegaer og oppdragsgivere. I tillegg kan et intetanende publikum finne på å ta med seg stemningen inn fra pause.
Og da har du det i hvert fall gående!

Svi av kruttet mens du kan!
Dårlig leder i motarbeider.no Halvor Haukerud. Foto: Line Ørnes Søndergaard

 

2. Mist fokus.
Særlig rett før du skal på scenen.
Svi av kruttet mens du kan!

Unngå engasjement, sier dårlig leder i motarbeider.no Halvor Haukerud. Foto: Line Ørnes Søndergaard
Dårlig leder i motarbeider.no Halvor Haukerud. Foto: Line Ørnes Søndergaard

 

3. Unngå engasjement.
Sperr alle ”inngående linjer” fra både salen og egen assosiasjonsbank. Så slipper både publikum og du selv å bli giret opp av nye muligheter som byr seg fram.

Les flere innlegg i arkivet.
 

Hjem » Arkiv