Arbeidsplassen og andre oppholdssteder

 

Test deg selv!

Om kontorlandskapsløsningen på arbeidsplassen kan kategoriseres som vellykket avhenger av hvor man plasserer seg i krysset mellom aksene:

DISTRAHERT <–> INFORMERT

og

IRRITERT <–> INSPIRERT.

Les mer om kontorlandskap i kapittelet «Arbeidsplassen og andre oppholdssteder» i med- og MOTARBEIDERBOKA, utgitt på Gyldendal forlag 2017.

«Overlegen leste all forskning om åpne landskap. Han fant bare helseskader og produktivitetstap»

Landskapsfoto
«Om landskapsløsningen kan sies å være like vellykket som her, i Hemsedal, avhenger av hvor man plasserer seg.»
Foto: Kristine Victoria Magnus

 

Hjem » Arbeidsplassen og andre oppholdssteder