IKKENYHETSVARSEL! Motarbeider skifter ikke navn.

Pengene går til Sykehusklovnene.

Inspirert av tradisjonsrike norske bedrifters navneendringstrang, satte Motarbeider i gang en villedende, involverende og uforpliktende prosess. Her ble publikum invitert til å vurdere alternative navn på Motarbeider og 85% stemte på Hæ? mens 15% stemte på Norsk Svadabyrå (NSB). Underveis i prosessen kom det også inn en rekke øvrige forslag: WTF?, My, Oi! og Eple – for å nevne noen.
I tillegg til stemmer og innkomne navneforslag har vi mottatt en overveldende mengde henvendelser med mer og mindre sterke oppfordringer om å drite i hele navneendringen generelt og prosessen spesielt.

Etter en samlet vurdering er det nå bestemt at navneendringen avblåses for denne gang.
Innsparingene ved dette avbrutte tiltaket estimeres til 280 mill. For å opprettholde et visst utgiftsnivå er det derfor besluttet at de forventede oppstartskostnadene knyttet til navneendringen allikevel skal opprettholdes. På dette grunnlag er NOK 2.800,- overført til Sykehusklovnene.

Bakgrunnen for denne avgjørelsen er at når vi nå har endt opp i en situasjon hvor vi ikke lenger skal kaste penger ut av eget vindu, har det vært viktig for oss å heller finne en annens vindu å kaste en slant inn i.
Vi er innforstått med at det er snakk om et forholdsvis beskjedent beløp som nå overføres. En analyse gjennomført av vår økonomiavdeling konkluderer allikevel med at gevinsten hos en mottager som kan gjøre noe meningsfylt med et lite beløp, vil være vesentlig større enn om vi av ren egeninteresse bruker en latterlig høy sum på noe meningsløst.

Hjem » utips

Motarbeidertips for et mislykket konferanseforedrag!

 

Ikke kos deg under forberedelsene! sier dårlig leder i motarbeider.no Halvor Haukerud. Foto: Line Ørnes Søndergaard
Dårlig leder i motarbeider.no Halvor Haukerud. Foto: Line Ørnes Søndergaard

 

1. Ikke kos deg under forberedelsene.
En positiv atmosfære smitter gjerne over på både kollegaer og oppdragsgivere. I tillegg kan et intetanende publikum finne på å ta med seg stemningen inn fra pause.
Og da har du det i hvert fall gående!

Svi av kruttet mens du kan!
Dårlig leder i motarbeider.no Halvor Haukerud. Foto: Line Ørnes Søndergaard

 

2. Mist fokus.
Særlig rett før du skal på scenen.
Svi av kruttet mens du kan!

Unngå engasjement, sier dårlig leder i motarbeider.no Halvor Haukerud. Foto: Line Ørnes Søndergaard
Dårlig leder i motarbeider.no Halvor Haukerud. Foto: Line Ørnes Søndergaard

 

3. Unngå engasjement.
Sperr alle ”inngående linjer” fra både salen og egen assosiasjonsbank. Så slipper både publikum og du selv å bli giret opp av nye muligheter som byr seg fram.

Les flere innlegg i arkivet.
 

Hjem » utips